IR

روستای کنسرو فروشی

کاوش در محله دهکده کنسرو

کاوش در محله دهکده کنسرو

محله Cannery Village که زمانی محلی محبوب ماهیگیران بود ، هنوز تعدادی از امکانات رفاهی را که میراث ماهیگیری منطقه را منعکس می کنند ، در خود جای داده است. واقع در شبه جزیره بالبوا در غرب بیشتر بخوانید

در حال حرکت؟ ارزش خانه خود را بدانید ...